រុក្ខជាតិនិងសត្វទាំង ៧ តំណាងជានិមិត្តសញ្ញានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅក្នុងប្រទេសនិមួយៗលើលោកសុទ្ធតែមានរុក្ខជាតិ និងមច្ឆាដែលកម្រនិងមិមមានមានដុះ ឬរស់នៅក្នុងប្រទេសដទៃ ហើយរុក្ខជាតិនិង សត្វទាំងនេះត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងក្នុងការថែរក្សានិងអភិក្ស ទុកធ្វើជានិមិត្តរូបប្រទេសរបស់គេ ចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មិនខុសពីប្រទេសដទៃដែរ គឺមានរុក្ខជាតិ និងសត្វចំនួន ៧ ដែលជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសយើង រុក្ខជាតិទាំងនោះមានដូចជា៖ ១. ដើមត្នោត (ជារុក្ខជាតិនិមិត្តរូប) ២. ចេកពងមាន់ (ជាផ្លែឈើនិមិត្តរូប) ៣.​ ផ្ការំដួល (ជាផ្កានិមិត្តរូប) ៤. គោព្រៃ (ជាសត្វចតុប្បាទនិមិត្តរូប) ៥. ត្រយង (ជាបក្សីនិមិត្តរូប) ៦. ត្រីគល់រាំង (ជាមច្ឆនិមិត្តរូប) ៧. អណ្តើកហ្លួង (ជាឩរង្គសត្វនិមិត្តរូប)…